GDPR

Adatkezelési tájékoztató

Ön a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület által működtetett oldalon jár.

Egyesületünk elérhetőségei:
Weboldalunk címe: www.miskolcitukorkep.hu
e-mail: info@miskolcitukorkep.hu

A honlap üzemeltetése, fejlesztése

Amikor Ön felkeresi oldalunkat, olvassa, letölti az általunk közzétett tartalmakat önként hozzájárul ahhoz, hogy azalábbi adataihoz hozzáférjünk: Az Ön által használt IP cím, a látogatásának időpontja, a meglátogatott oldalak címe, a honlapunkon korábban a meglátogatott oldal címe, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző program adatai.

A honlapon elérhető szolgáltatások

Amennyiben a honlap által kínált szolgáltatásokat is használni kívánja, további adatokat kell megadnia. Erre szintén nem kötelezi senki, önként járul hozzá az adatkezeléshez, akkor is, amikor:

 • megosztja az oldal tartalmait
 • feliratkozik egy rendezvényünkre,
 • pályázati űrlapot tölt ki,
 • használja levelező felületünket

Ám ekkor is csak a legszükségesebb adatait kérhetjük el, és kezelhetjük. Tekintse át, melyek ezek az adatok, és miért kezeljük ezeket!

PartnerkeresőIP-cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címeCélunk a civil és egyéb  szervezetekkel való  együttműködés. Ahhoz, hogy szervezetten együtt tudjunk működni szükséges a kapcsolattartó személy elérési adatait ismernünk.
Közösségi médiamegosztásA Facebook általkezelt adatokA honlapon közölt információk szélesebb körben történő elterjesztésére     használjuk a Facebookot.
Regisztrációs felületekNév, e-mail cím, telefonszám
szervezet/közösség neve
A regisztrációs felületek a rendezvényeinkhez, pályázatainkhoz kapcsolódóan jelennek meg az oldalon. Az adataira azért van szükségünk, hogy fogadni tudjuk Önt a programjainkon, vagy tájékoztatni tudjuk az  esetleges változásokról. Erre a célra Google űrlapokat használunk.

Adatfeldolgozó bevonása

Tárhelyszolgáltató:

Sütik (cookie-k) kezelése!

Az oldalon a következő okokból használunk cookie-kat:

 • felhasználói munkamenet tárolására,
 • az oldalunk ismertségének növelése,
 • statisztikák gyűjtésére.

A bejegyzések Facebookon történő megosztása sütik használatát igényli. A Facebook felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát a következő felületen érheti el: https://www.facebook.com/policies?ref=pf.

Látja még valaki az adatait?

Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesülethez kapcsolódó bizonyos szolgáltatásaink kapcsán kénytelenek vagyunk személyes adatokat továbbítani pályázati beszámolókban.

A pályázatok kezelésére külön törvényi előírások vonatkoznak. Az adatok kezelését a címzettek a GDPR 6. cikk (1) f. pont szerinti jogos érdekből végzik.

Adatok címzettje:

Miniszterelnökség

Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya
Telefon: +36 1 89 66 510
Levelezési cím: 1357 Budapest, Postafiók 6.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Telefon: +36 1 795 5492
E-mail: info@bgazrt.hu
Levelezési cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Ismerje meg az adatainak védelméhez fűződő jogait! Hozzáférés joga

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk a személyes adatainak kezeléséről. Kérésére 30 napon belül írásban tájékoztatjuk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célbó kapják vagy kapták meg az adatokat.

Helyesbítés és törlés joga

Ön írásban kérheti a személyes adatainak (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Kérésére a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül visszajelzést küldünk. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül válaszolunk.

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is tőlünk.

Adatok hordozhatóságának joga

Ön írásban kérheti a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak rendelkezésre bocsátását. Az adatait széleskörben használt, géppel olvasható formátumban 30 napon belül kaphatja meg. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • ha az adatkezelés jogellenesnek találja, de ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • ha nekünk már nincs szükségünk a személyes adatara az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapíthatóvá válik, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek- e az Ön jogos indokaival szemben.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztató és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel. Ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmére közösen találhassunk megoldást!

Amennyiben mégis panaszt szeretne tenni, vagy segítségre van szüksége az igényének érvényesítéséhez, jogában áll a felügyeleti hatósághoz fordulni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogos igényét polgári peres eljárásban is érvényesítheti. Keresetét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék felé nyújthatja be.