A Fekete kutya története

Weidlich Pál és a Fekete kutya története

Ahhoz, hogy a Fekete kutyát bemutassuk, Weidlich Pállal is meg kell ismerkednünk.

Weidlich Pál neve ma is fogalom Miskolcon. A palotáját mindenki ismeri, az épületben pedig egy különleges fűszerüzlet is működött hosszú időn át. Ez a fűszerüzlet máig is él nagyon sok miskolci emlékezetében.

 

WEIDLICH PÁL
 

Weidlich Pál egy 11 gyermekes családban született Vas megyében, a legkisebb fiúként. Ahogyan az a mesében is lenni szokott, vándorútra kelt, és a kereskedelmet választotta szakmájául. Egyes források azt írják, kalandvágyból lett kereskedővé.
1881-ben került Miskolcra. Máhr Károly nagy múltú boltjában – amely a Fekete kutya névre hallgatott – üzletvezetőként számítottak rá. Pál Bécsben tanulta a szakmát, a Mariahilfer Strassén, Josef Voight „zum schwarzen Hund” nevű kereskedésében volt gyakornok.
1890-ben óriási megtiszteltetés érte Weidlich urat: Baross Gábor miniszter ösztöndíját nyerte el. Az ösztöndíj célja az volt, hogy a fiatal kereskedők megismerjék más országok kereskedelmi kultúráját, tapasztalatokat szerezzenek, illetve kapcsolatokat építsenek. Weidlich az út során szerzett élményeit nyomtatásban is kiadta 1891-ben. Nem kis kaland lehetett az övé, hiszen nemcsak Európában, hanem a Közel-Keleten, illetve Észak-Afrikában is járt.

Miskolcra hazatérve, 1892. június 5-én eljegyezte Fűrész Idát, egy dúsgazdag miskolci kereskedő leányát. A hamarosan sorra kerülő esküvő Miskolc városának fontos eseménye volt, az akkori vezető réteg is képviseltette magát a vigasságon. Tizenhat magánfogat vitte a násznépet az evangélikus templomba, ahol örök hűséget esküdött egymásnak az ifjú pár.

Kevesen tudják, hogy Weidlich Pál a boraival a millenniumi kiállításon magas díjazásban részesült 1896-ban, illetve 1900-ban a párizsi világkiállításon díszoklevelet kapott. Ösztöndíjat is alapított fiatal miskolci kereskedők támogatására, hogy olyan sok tapasztalatot szerezhessenek a nagyvilágban, mint annak idején ő is.
1906-ban épült fel a lillafüredi Weidlich-villa, az 1909-es naptári évben pedig két gyermeke is született – Laci és Idus. 1911 tele és 1912 tavasza között készült el a belvárosi palota, és ekkor költözött ide a Fekete kutya üzlete is. 1915-ben azonban ő is a gyanúsítottak közé került abban a botrányban, amikor kiderült, hogy a katonaságot simlis kereskedők silány minőségű ruhával és étellel látták el. Weidlich még előzetes letartóztatásba is került, de szerencsére tisztázódott, hogy semmi köze nem volt az ügyhöz, így hamar ejtették a vádat ellene.

Az első világháború alatt nem ment jól az üzlet, így a húszas években próbálta ismét felfuttatni a boltot Weidlich Pál, mégpedig sikerrel. 1930-ban a nagy gazdasági világválság idején 100 mázsa burgonyát osztott szét a rászorulók között, és ezzel óriásit nőtt a miskolciak szemében az addig is méltán népszerű kereskedő.

A második nagy háború szomorú napjai is elérkeztek. A Weidlich házaspár sajnos rossz hírt kapott a frontról: László fiuk elesett az oroszokkal vívott harcok során. 1946. október 25-én Weidlich Pál is elhunyt, talán jobb is, hogy nem látta azt a búskomor korszakot, amely azután következett.

A Fekete kutya

Weidlich Pál cégét hivatalosan 1891. január 24-én jegyezték be a bíróságon.
„Bátorkodom a tudomására hozni, hogy helyben, a „Fekete kutyához” címzett fűszer, anyag, liszt, ásványvíz és magkereskedést Deák Kálmán úrtól átvettem, s azt Weidlich Pál váltótörvényszékileg bejegyzett cég alatt folytatni fogom. Üzletem vezetésében igyekezetem mindig oda fog irányulni, hogy a vevőim igényeinek minden tekintetben megfeleljek, mi arra bátorít, hogy t. Címednek szíves bizalmáért esedezem. Van szerencsém egyúttal megjegyezni, hogy üzletem régi jó hírnevű magkereskedésére különös gondot fogok fordítani.”
(Dózsa Viktória: A „Weidlich-palota” Miskolc kereskedelemtörténetében, In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 44.,2005, Miskolc, Dr. Veres László, 350-351. o.)

A kereskedő azért választotta a Fekete kutyát cégéréül, mert egyrészt a bécsi Mariahilfer Strassén boltot üzemeltető Joseph Voight kereskedésének is ez volt a cégére, és ezzel az ő emléke előtt tisztelgett Weidlich. A másik oka pedig az volt, hogy Máhr Károly kereskedése szintén ezt a nevet viselte. Máhr Károly és családja 1756-tól működtette az üzletét Miskolcon, és a boltjuknak bizonyítottan a 19. század közepétől volt a védjegye egy gipszből kiöntött fekete kutya.
Az új Weidlich üzletben a tulajdonos kedves volt mindenkihez, aki akár a legkisebb dolgot is vásárolta az üzletében. A vendéget minden esetben elkísérte az ajtóig, amit kinyitott neki, megkérdezte, hogy mindennel elégedett volt-e, és kívánta, hogy legyen máskor is szerencséjük. A dolgozóival azonban már nem volt ennyire kedves, hiszen tükröket helyeztetett el a mennyezeten, így figyelni tudta az eladókat egész nap, nehogy lógjanak, vagy netán lopjanak az üzletből.

A Fekete kutya minőségi árukészlete a híres budapesti fűszerüzletek kínálatával vetekedett. „Minden külföldi, vagy a megfelelő országrészből való volt: a túró Liptóból, a bécsi virsli Bécsből, a kassai sonka Kassáról, a prágai Prágából, a sajtfélék Svájcból érkeztek. Az üzlet legnagyobb nevezetessége a mezőgazdasági vetőmag volt. A külföldi tanulmányútján megismert legjobb holland cégektől vásárolta őket.”

(Dózsa Viktória: A „Weidlich-palota” Miskolc kereskedelemtörténetében, In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 44.,2005, Miskolc, Dr. Veres László, 351. o.)

A Fekete kutya 1911. december 21-én került át az újonnan épült Weidlich-palota impozáns épületének utcafronti üzletébe. Ekkor már a „mai kutya” üldögélt a bolt felett. Az első világháború az üzlet forgalmára is kihatott, azonban utána újra egyenesbe került a vállalkozás.

A második nagy háború előtt először a boltvezetői, majd a tulajdonosi jogot is a fiának, Lászlónak adta át Weidlich. A Fekete kutya fűszerüzlet a háború után az államosítás áldozata lett, de ezt Weidlich úr már nem élte meg.

Egészen 1983-ig működött a bolt csemegeként, a különlegesen szép berendezését azonban egy esztelen boltvezetőnek „köszönhetően” szétfűrészelték és átfestették, melynek darabjai még sokáig fellelhetőek voltak városszerte az üzletekben.

A Fekete kutya hazaér

A Fekete kutya szobrát az államosítás után eltávolították a helyéről, és egy bizonyos Frisch úr a kertjében őrizte. 1972. augusztus 11-én a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményébe került, ajándékozás útján. A kartonja szerint a talpazata összetört állapotban volt, restaurálás után a múzeumban kiállításra került. Az eredeti szobor ma is kiállítva látható náluk.
2019. Május 11-én szombaton az érdeklődők megtekinthették a miskolci az Erzsébet téren a Weidlich-palota fűszerüzletének legendás cégérének hiteles másolatát. Ezzel egy 47 éves „kaland” végére tett pontot a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület.

Miskolc helytörténetének fontos része a Weidlich-palota, Weidlich Pál története. A híres kereskedő, aki a Böczögő-féle Korona szállóval párhuzamosan a minőségi szolgáltatás megteremtője volt városunkban.

2018 tavaszán derült ki, hogy – a fent említett palotában egykoron működő – Fekete kutya fűszerüzlet cégére még megvan. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban őrzik.

Civilként egyesületünk egyik tagja meglátogatta a kutyát Budapesten, majd az jutott eszébe, hogy ennek a szobornak Miskolcon a helye. A törvényi szabályozás azonban legfeljebb a kölcsönadását teszi lehetővé, ez is maximalizálva van öt évben. Ezután egy levelet írt az Miskolc város alpolgármesterének és a Herman Ottó Múzeum egyik kollégájának is említettem a dolgot. Ekkor az ügynek nem lett folytatása.

2019-ben – az év elején – azonban létrejött a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület, amelynek alelnökeként már tudott tenni az ügy érdekében. Az egyesület egyik első feladatának tekintette a kutya hazahozatalát – valamilyen formában. Mivel az eredeti szobor – ahogy említettem – a múzeum tulajdona, azt nem lehetett hazahozni. A hiteles másolat készítése azonban lehetséges volt, ezt a múzeum engedélyezte számunkra.

A mintavétel különleges lézer-szkenneléses eljárással készült. A szobrot pedig több részletben, 3D-s technikával készítették el számunkra. A mintavétel minden pillanatát rögzítettük a mivanmi.live segítségével, egy rövid interjú erejéig a múzeum munkatársát Dr. Török Róbertet is megszólaltattuk.

Az egyik kollégánk – a Levéltár segítségével – rátalált Francesco Demesre, Weidlich Ida gyermekére Argentínában, akinek segítségével a magyarországi rokoni szál is hamarosan felderítésre kerül.

Nem állunk meg azonban ennyinél, mert egyfajta brand-et, a „Weidlich Pál Kereskedelmi és Vendéglátó Nívódíjat” szeretnénk építeni a „kutya köré”. Ezt a díjat 2019. május 11-én – Miskolc város napján – már át is adjuk az első, szakmailag erre méltó vendéglátósnak. Olyan miskolci kereskedők/vendéglátósok minőségi védjegye lesz ez a kutya, akik tényleg a szakmájuk legjavát képviselik.

A mi kutyánk hazatért, de a történet még koránt sem ért véget.

A Fekete kutya hiteles másolata jelenleg a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület székhelyén található – de terveink szerint 2022-ben a Weidlich palota 4. emeletén – ahol a Weidlich család is lakott, egy Weidlich emlékszoba kerül kialakításra – ahol többek között a Fekete kutyát is kiállítjuk – így városunk e történelmi emléke korhű környezetben látogatható lesz.