Részvételi feltételek

A pályázat benyújtásával a pályázó kijelenti, hogy a részvételi feltételeket megismerte azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A pályázat benyújtásával a pályázó díjazás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy nevét a kiíró az eredményhirdetés során nyilvánosságra hozza.

 

Egy pályázó több alkotással is és több kategóriában is nevezhet a hozzá tartozó rövid leírással. Az alkotásoknak a kiírásban meghatározott célokhoz és területekhez kell kapcsolódniuk. 

 

Beküldési határidő: 2021. szeptember 30. 23:59 óra. (A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni) 

 

Egyéb tudnivalók:

Pályázaton való részvétel ingyenes, azonban a pályázat benyújtásához kapcsolódó esetleges költségek a pályázót terhelik. A felvételeket a lehető legnagyobb felbontásban szükséges beküldeni a fent megadott elérhetőségen.

 

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a díjazott pályaművek esetében a felhasználási jog időbeli és területi korlátozás nélkül illeti meg a kiírót (minden alkalommal feltüntetve az alkotót). A felhasználási jog kiterjed arra, hogy a Kiíró a pályaművet képfelvételen, egyéb technikai, elektronikai úton rögzítse, elektronikus adathordozóra másolja, valamint nyomdai, illetve elektronikus úton többszörözze, terjessze, nyilvánossághoz közvetítse, kiállítsa. Csak olyan alkotások kerülnek elfogadásra, amelyek nem sértik mások jogait és az általánosan elfogadott erkölcsi normákat.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti, hogy a mű nem sérti mások jogait, így különösen, de nem kizárólagosan a fotón szereplő személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a pályázatra benyújtani kíván fényképfelvételen a pályázótól eltérő személy vagy személyek szerepelnek, úgy a pályázónak rendelkeznie kell a fénykép felvételen rendelkező személyektől származó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:48. § szerinti felhasználási engedéllyel mind saját maga, mind pedig a Kiíró vonatkozásában. Ennek igazolását a Kiíró bármikor jogosult kérni. Amennyiben a díjazott pályázó a díjat nem veszi át az erre vonatkozó tájékoztatást követő 10 naptári napon belül, elveszti jogát a nyeremény átvételére és új nyertes kerül kihirdetésre.